ikona_stopy_mala

Zasób - Książka

 

Książka jest zasobem pozwalającym na przygotowanie materiałów dydaktycznych w formie osobnych stron html zawierających różnorodne elementy (grafika, dźwięk, animacje, filmy), które tworzą rozdziały i podrozdziały (możliwe są tylko te 2 poziomy). Student w bloku: Spis treści widzi hierarchiczny spis rozdziałów i podrozdziałów, a klikając na jego nazwie przegląda jego zawartość. Nawigacja między rozdziałami może odbywać się również poprzez użycie graficznych strzałek widocznych z prawej strony nad i pod całą zawartością bieżącego rozdziału.

0 

 


Aby utworzyć zasób - Książka należy:

1. Zalogować się na platformę Moodle i wejść do kursu, w którym ma zostać utworzony zasób

2. W temacie (bloku) do którego chcemy dodać Książkę należy wybrać przycisk Dodaj aktywność lub zasób.

Dodaj aktywnosc lub zasob

Uwaga!!!
Jeśli nie widzisz przycisku Dodaj aktywność lub zasób, wybierz z bloku Ustawienia->Administracja kursem opcję: Włącz tryb edycji.

Wlacz tryb edycji

3. Po wybraniu przycisku Dodaj aktywność lub zasób otworzy się osobne okno, w którym należy wybrać z listy pozycję: ZASOBY-> Książka oraz potwierdzić przyciskiem Dodaj.

3

4.       Wypełnić obowiązkowe pola: Nazwa oraz Opis

4

5.       W bloku: Wygląd można ustalić w jaki sposób będą numerowane w spisie treści rozdziały i podrozdziały (żaden – brak numeracji; Liczby – numerowane cyframi: 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, itd.; Wypunktowanie – podrozdziały są wcięte i numerowane; Wcięte – w spisie pojawia się wcięcie dla podrozdziałów).

6.       Nacisnąć: Zapisz i wyświetl.

7.       Utworzyć pierwszy rozdział uzupełniając pola: Tytuł rozdziału i Zawartość (główna treść).

5

8.   Nacisnąć: Zapisz zmiany

9.   Utworzyć kolejne rozdziały i podrozdziały naciskając ikonę plusika obok nazwy rozdziału, po którym dodana zostanie nowa strona z treścią

6

10.   Chcąc utworzyć podrozdział dodatkowo należy zaznaczyć pole: Podrozdział.

11.   Punkty 9 i 10 powtarzamy tworząc pełną zawartość Książki.

 


Usunięcie rozdziału:

1.       Naciskamy ikonę X w wierszu z nazwą rozdziału do usunięcia

7

2.       Pojawi się nazwa rozdziału wraz z pytaniem o potwierdzenie usunięcia

3.       Potwierdzamy usunięcie naciskając: Kontynuuj

 


Zmiana kolejności rozdziałów:

1.       W bloku: Spis treści nacisnąć odpowiednią strzałkę: góra lub dół, aby przesunąć o jedną pozycję dany rozdział

8a


Zmiana zawartości rozdziału (poziomu spisu treści):

1.       Nacisnąć ikonę koła zębatego w wierszu z tytułem rozdziału, którego treść chcemy modyfikować

8

2.       Chcąc zmienić poziom w hierarchii zaznaczyć lub odznaczyć pole: Podrozdział

3.       Edytujemy pole Zawartość, aby wprowadzić zmiany należy nacisnąć przycisk: Zapisz zmiany

 


Ukrycie lub pokazanie rozdziału:

1.       Należy nacisnąć ikonę "oczka" w bloku: Spis treści, aby ukryć lub pokazać rozdział studentom. Przekreślone oczko i jego szara nazwa oznacza, iż rozdział jest aktualnie ukryty.

9