ikona_ksiazka_mala

Wybierz temat:ikona_czapka_malaJak rozpocząć pracę z Moodle:

 1. Utworzenie konta w systemie
 2. Zapomniane hasło lub jego zmiana
 3. Tworzenie nowego kursu – zgłoszenie
 4. Ustalenie i możliwe sposoby udostępnienia kursu (hasła - KLUCZE DOSTĘPU)
 5. Dodawanie studentów do kursu zamkniętego
 6. Usuwanie/Zawieszanie studentów w kursie
 7. Tworzenie grup i zapisywanie do nich studentów
 8. Tworzenie zawartości kursu - w przygotowaniu
 9. Sposoby komunikacji i oceny studentów - w przygotowaniu
 10. FAQ/Jak dodać innych prowadzących?
 11. FAQ/Jak wysłać przez platformę pojedynczą wiadomość do studenta?
 12. FAQ/Jak wysłać wiadomość do grupy?
 13. FAQ/Po co zegar w kursie?
 14. FAQ/Po co blok aktywności?
 15. FAQ/Czy student wie o zmianach w kursie i terminach zamknięcia zadań? - w przygotowaniu
 16. FAQ/Jak dodać ankietę ewaluacyjną?

ikona_chmurka_malaPrzykłady wykorzystania platformy:

 1. Repozytorium materiałów dydaktycznych - często materiały pomocnicze (dokumenty DOC, PDF, itp.) wysyłane sa studentom za pomocą poczty elektronicznej. Niesie to za sobą wiele niedogodności. Te same materiały można umieścić na e-platformach wydziałowych, co pozwala na: ciągły dostęp do tychże materiałów, przeglądanie zawsze najnowszej wersji dokumentów, jedno miejsce, gdzie student będzie szukał nowych plików, możliwość zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych (dostęp do kursu poprzez hasło), kontrola nad tym, kto i kiedy przeglądał dany dokument.

 2. Miejsce oddawania projektów/sprawozdań - platforma umożliwia gromadzenie również materiałów przesłanych przez studentów, zaletą jest jedno miejsce gromadzenia plików (zamiast otrzymywania ich na skrzynkę pocztową), bezproblemowy dostęp do nich z dowolnego miejsca, ograniczenie czasu oddania oraz możliwość oceny przesłanych materiałów, odsyłania plików do poprawy, itp.

 3. Sylabus do zajęć - w kursie można umieścić zarówno program zajęć, jak również materiały oraz spis literatury do przedmiotu.

 4. Dziennik ocen - kurs można traktować jak elektroniczny dziennik, w którym mamy możliwość oceny zarówno przesłanych materiałów, plików, quizów, sprawozdań, ale również oceny zadań wykonanych fizycznie i nie przesłanych do kursu. Ocena końcowa jest wyliczana automatycznie według wybranego schematu, jak również wyliczona według wzoru (wymagań) prowadzącego z uwzględnieniem wag, mnożników, itp.

 5. Zamknięte forum dyskusyjne - dodając do kursu forum dyskusyjne możemy tworzyć zamknięte dyskusje ukierunkowane na dany temat z możliwością wzajemnej oceny postów przez studentów, istnieje kilka gotowych typów forów, które pozwalają np. na pokazanie studentom innych postów dopiero po umieszczeniu przez nich własnej odpowiedzi. Istnieje możliwość ograniczania ilości wiadomości i czasu pomiędzy kolejnymi postami publikowanymi w systemie.

 6. Narzędzie do komunikacji on-line (wideo, audio, czat) - platforma umożliwia wiele form komunikacji studentów i prowadzących, od najprostszej - forum dyskusyjnego, poprzez czat (uproszczona wersja komunikatora Gadu-Gadu), do wideokonferencji (audi + wideo), w tej ostatniej istniej również możliwość podglądu ekranu, czy też pokazania prezentacji. 

 7. Narzędzie do pretestów/kolokwium - system posiada wiele form automatycznego sprawdzania wiedzy studentów zarówno w formie pytań tekstowych, jak również graficznych. Większość z nich może być oceniana automatycznie bez udziału prowadzącego, co świetnie nadaje się na pretesty do zajęć, dające obraz przygotowania się do ćwiczeń. Oceny z testów automatycznie pojawiają się w dzienniku ocen, można ograniczać czas trwania testu, a także okres w jakim jest dostępny.

 8. Wspomaganie nauczania - Istnieje możliwość utworzenia kursu zawierającego zarówno materiały pomocnicze w formie dokumentów, linków do stron www oraz materiałów audio i wideo w połączeniu z elementami odpytywania (quizy, lekcje) oraz zadaniami. Kurs taki może być wykorzystany bezpośrednio podczas zajęć, jak również jako materiał pomocniczy.

 9. Pełny kurs w trybie e-learning - platforma Moodle umożliwia utworzenie pełnego kursu e-learning, który zastępuje tradycyjne zajęcia (zgodnie z Rozporządzeniem Rektora). Wtedy zamiast tradycyjnych zajęć studenci uczestniczący w kursie samodzielnie zdobywają wiedzę przechodząc przez poszczególne tematy, czytając i oglądając przygotowane materiały, wykonując quizy i zdania, dyskutując na forach oraz kontaktując się z prowadzącym poprzez wideokonferencje, czy też czat. Na uczelni odbywają się nieliczne spotkania oraz końcowe zaliczenie przedmiotu.

 10. Wykład on-line – prezentacje, tablica, wideo (BigBlueButton) - tradycyjny wykład może zostać zastąpiony wykładem opublikowanym poprzez platformę. Prowadzący ma możliwość prezentowania materiałów dydaktycznych, rysowania po wirtualnej tablicy.

 11. System ankietowy - dodatkowo CKO oferuje platformę do przygotowania ankiet o dosyć rozbudowanych możliwościach. Oprócz wielu rodzajów pytań i dużej możliwości ich dopasowania do potrzeb ankietera, można sterować przebiegiem ankiety na postawie wybranych przez ankietowanego odpowiedzi. Istnieje też wiele możliwości ustalenia dostępu do ankiety od otwartej do ograniczonej do wybranej grupy respondentów. Ankiety mogą być w pełni anonimowe, jak również powiązane z danymi osobowymi. Na podstawie wyników można generować automatyczne raporty lub wyeksportować wyniki, aby można było je interpretować w innych zaawansowanych systemach prezentacji wyników.

ikona_stopy_malaMoodle – krok po kroku:

 1. Moodle – budowa kursu, dostępne bloki, zasoby, składowe
 1. Zasób – Adres URL (poziom trudności: łatwy)
 2. Zasób – Etykieta (poziom trudności: łatwy)
 3. Zasób – Folder (poziom trudności: łatwy)
 4. Zasób – Książka (poziom trudności: łatwy)
 5. Zasób – Strona (poziom trudności: średni)
 6. Zasób – Zasób (poziom trudności: łatwy)
 1. Aktywność – Ankieta (poziom trudności: łatwy)
 2. Aktywność – Baza danych (poziom trudności: łatwy) - w przygotowaniu
 3. Aktywność – BigBlueButton (poziom trudności: łatwy)
 4. Aktywność – Czat (poziom trudności: łatwy)
 5. Aktywność – Forum (poziom trudności: średni)
 6. Aktywność – Głosowanie (poziom trudności: łatwy)
 7. Aktywność – Gry (poziom trudności: łatwy) - w przygotowaniu
 8. Aktywność – Kwestionariusz (poziom trudności: trudny) - w przygotowaniu
 9. Aktywność – Lekcja (poziom trudności: trudny) - w przygotowaniu
 10. Aktywność – Quiz (poziom trudności: trudny)
 11. Aktywność – Quiz Hot Potatoes (poziom trudności: średni)
 12. Aktywność – SCORM (poziom trudności: trudny) - w przygotowaniu
 13. Aktywność – Słownik pojęć (poziom trudności: średni)
 14. Aktywność – Warsztaty (poziom trudności: trudny) - w przygotowaniu
 15. Aktywność – Wiki (poziom trudności: średni) - w przygotowaniu
 16. Aktywność – Zadanie (poziom trudności: średni)
 17. Aktywność – Nagranie NanoGong (poziom trudności: łatwy)