Image1 Image2 Image3 Image4
ikona_stopy_mala

Jakie typy bloków mogą znajdować się w kursie?

 

Po prawej i lewej stronie głównej części kursu z treścią merytoryczną mogą znajdować się bloki pomocne podczas użytkowania kursu. Dzięki nim możemy uzyskać informacje o wszystkich zmianach w kursie, ocenionych pracach, terminach wykonania zadań, jak również skontaktować się z innymi uczestnikami kursu.

 

Najczęściej spotykane są następujące bloki:

 

AKTYWNOŚCI


064Blok AKTYWNOŚCI zawiera listę wszystkich rodzajów materiałów i zadań występujących w kursie. Klikając na wybranym typie zobaczymy tabelę zawierającą zestawienie tylko jednego rodzaju aktywności z informacją o temacie, w którym występuje oraz ewentualnie terminie dostępności składowej. W przypadku składowych ocenianych również będzie widoczna uzyskana ocena. Klikając na nazwie aktywności przejdziemy do jej zawartości.

 

065USTAWIENIA

066W bloku USTAWIENIA znajduje się link do dziennika ocen (Oceny) zawierającego zestawienie wszystkich aktywności ocenianych w kursie, które mogą być pogrupowane w tematy oraz oceny podsumowujące poszczególne grupy, a także ocenę końcową w kursie.
Oceny mogą być przedstawione w postaci zdobytych punktów, procentowej lub oceny słownej, w kolumnie Zakres widoczna jest maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia za wybrane zadanie.

W bloku tym możemy również zmodyfikować profil (Modyfikuj profil), czyli np. zmienić adres e-mail (konieczna będzie jego weryfikacja), dodać lub zmienić zdjęcie (awatar) oraz podać lub zmienić dodatkowe informacje o sobie.

067 068OSOBY

069Blok ten zawiera listę osób zapisanych do kursu (lub grupy – zależnie od ustawień) i daje możliwość komunikacji – po kliknięciu na nazwisku osoby.

 NAWIGACJA


070W bloku NAWIGACJA mamy wiele możliwości, jego główną funkcjonalnością jest możliwość poruszania się po tematach i składowych w danym kursie.

071Klikając na MOJA STRONA DOMOWA otrzymujemy informację na temat nadchodzących terminów wykonania zadań i innych aktywności w kursach, do których jesteśmy zapisani.

072Klikając na rodzaju aktywności rozwinie się lista zadań do wykonania, kliknięcie na nazwie zadania spowoduje przejście do wybranego kursu i zadania.

 

W menu NAWIGACJA mamy również dostęp do elementów profilu, czyli np. możliwość napisania lub wyszukania wiadomości, umieszczenia swoich plików powiązanych z profilem, czy też przejrzenia swoich postów, czy też dyskusji.

 NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

073Blok można określić jako wirtualną tablicę ogłoszeń umieszczanych przez prowadzącego kurs. Mogą tutaj znajdować się ważne informacje odnośnie terminów egzaminów, spraw bieżących, itp. Klikając na fragmencie treści ogłoszenia przejdziemy do jego pełnej treści.

 KALENDARZ

074KALENDARZ zawiera zestawienie terminów zamknięcia lub otwarcia zadań, ćwiczeń do wykonania przez uczestników kursu. Można przełączać się między kolejnymi miesiącami klikając na strzałki w jego górnej części.
Najechanie myszką na podświetlony numer dnia powoduje wyświetlenie wszystkich zdarzeń, które w tym dniu będą miały miejsce.
Kliknięcie na nazwie miesiąca powoduje przejście do trybu pełnoekranowego w którym m.in. użytkownik może dodać własny termin w kalendarzu.
Nowy termin może zostać uznany jako chwilowy, jak również można ustalić czas jego trwania w minutach lub podając termin jego zakończenia. Wpisane zadanie może być powtarzane w określonych odstępach czasu.

075AKTUALNY CZAS SERWERA

076Blok, który określa z dokładnością do sekundy, kiedy zamknięte lub otwarte będą składowe w kursach. Jest on potrzebny z uwagi na częste różnice między czasem ustawionym w komputerze (lokalnie) a czasem serwera. NADCHODZĄCE TERMINY

077W bloku tym znajdują się (podobnie jak w KALENDARZU) informacje o zbliżających się terminach otwarcia lub zamknięcia quizów, zadań oraz innych aktywności. Dzięki tej informacji nie powiniśmy "zapomnieć" o wykonaniu określonych zadań.

 CO SIĘ OSTATNIO DZIAŁO?

078Blok pokazuje wszystkie zmiany, jakie wydarzyły się od ostatniego logowania użytkownika do kursu. Daje informacje zarówno o zmianach w strukturze kursu (dodaniu, aktualizacji lub usunięciu aktywności), jak również o oddanych przez studenta zadaniach i otrzymanych ocenach lub ocenionych składowych.