Image1 Image2 Image3 Image4
ikona_stopy_mala

Jakie typy zadań (aktywności) są dostępne w kursie?

 

Kurs może zawierać różne typy zadań, które mogą być oceniane przez prowadzącego lub w sposób automatyczny. Każda tego typu składowa kursu pojawia się w dzienniku ocen. Czas na wykonanie zadań może być ograniczany (zależnie od typu), zarówno czasowo (czas na wykonanie zadania), jak również dokładną datą i godziną otwarcia lub zamknięcia dostępu.

 

 

Kurs może zawierać następujące rodzaje aktywności (elementów ocenianych):

 

Ikona

Nazwa aktywności

Automatyczna ocena

Opis aktywności

 032

Zadanie

NIE

Składowa Zadanie umożliwia odpowiadanie na pytania "otwarte" poprzez wbudowany w platformę edytor lub przesłanie plików utworzonych w dowolnych programach - z reguły jako pliki tekstowe, np. z programu Word

 033

Nagranie NanoGong

NIE

Aktywność ta pozwala na nagranie wypowiedzi z użyciem mikrofonu, dzięki temu możliwe jest w przypadku nauki języków sprawdzenie umiejętności czytania lub wypowiedzi słownych studentów i ich ocena.

 034

Chat

NIE

Składowa umożliwia komunikację on-line w czasie rzeczywistym (działanie podobne do komunikatora Gadu-Gadu). Student może również stosować tzn. emotikony.

 035

Forum

NIE

Forum działa analogicznie jak standardowe fora dyskusyjne w sieci Internet, jedyną różnicą jest możliwość oceniania wypowiedzi oraz ukrycia odpowiedzi innych użytkowników, dopóki samemu nie udzieli się odpowiedzi na posty forum.

 036

Ankieta

n.d.

Jest to zestaw standardowych ankiet przygotowanych na potrzeby kursów zdalnych.

 037

Głosowanie

n.d.

Jest to pojedyncze proste pytanie, po odpowiedzi na które otrzymujemy dane statystyczne, często wykorzystywane w portalach internetowych do prostych ankiet, np. Onet, WP, itp.

 038

Kwestionariusz

NIE

Składowa umożliwia przeprowadzanie złożonych ankiet, również z pytaniami otwartymi. Mogą one być przeprowadzane jako anonimowe, a także imienne.

 039

Quiz

TAK

Aktywność ta jest najczęściej występującą formą przeprowadzania testów, większość typów pytań jest sprawdzana automatycznie na podstawie przygotowanej wcześniej punktacji. Pytania mogą być losowane z kategorii, a ich kolejność może być losowa.

 040

Lekcja

TAK

Składowa ta łączy w sobie elementy przekazywania wiadomości i odpytywania. Na podstawie odpowiedzi na pytanie, które pojawia się w lekcji ustalana jest ścieżka jaką musi przejść student, aby ukończyć lekcję.

 041

JCross

TAK

Jest to krzyżówka, którą należy rozwiązać, aby otrzymać punkty do dziennika ocen. Każda podpowiedź lub błędnie wpisane hasło obniżają ocenę za wykonanie tego zadania.

 042

Wideospotkanie

n.d.

Aktywność używana jest do komunikacji on-line. Można korzystać zarówno z chatu, prezentacji, jak również komunikacji głosowej i wideo.

 043

Słownik

NIE

Aktywność pozwala na tworzenie przez uczestników kursu słownika pojęć, zawierającego dowolne elementy, zarówno tekstowe, jak i graficzne oraz dźwiękowe. Hasła słownika mogą automatycznie być linkowane do treści zawartych w innych składowych. Może być również wymagana akceptacja pojęcia przez prowadzącego, zanim pojawi się w słowniku.

 044

Wiki

NIE

Składowa pozwala na tworzenie przez uczestników kursu treści podobnych do Wikipedii.

 045

Gry

TAK

Zestaw aktywności powiązana ze słownikami pojęć lub pytaniami z quizów. Dostępne są następujące gry: Wisielec, Krzyżówka, Cryptex, Milionerzy, Sudoku, Węże i drabiny, Ukryty obraz oraz Książka z pytaniami.

 046

Baza danych

NIE

Pozwala na tworzenie zestawu wpisów (rekordów) o ustalonej strukturze z możliwością ich przeszukiwania i uzupełniania. Pola w bazie danych mogą być różnych typów: liczby, teksty, grafika, pliki, itp.

 047

Pakiet SCORM

TAK

Moduł pozwala na umieszczenie w kursie pakietów zgodnych ze standardem SCORM/AICC.

 048

Warsztaty

TAK

Składowa pozwala na utworzenie zadania pozwalającego na wieloetapowe ocenianie oraz pracę grupową studentów związaną z przesłanymi plikami. Nauczyciel definiuje kryteria oceny, a studenci na podstawie tych kryteriów oceniają prace innych osób oraz sami oddają prace.