Image1 Image2 Image3 Image4
ikona_stopy_mala

Jakie typy treści merytorycznych (zasobów) są dostępne w kursie?

 

Kurs może zawierać wiele różnorodnych materiałów zarówno w formie czystego tekstu, jak również w postaci graficznej, dźwiękowej oraz w pełni multimedialnej. Większość tego typu elementów dostępna jest w poszczególnych tematach, jako linki. Każdy rodzaj zasobu charakteryzuje odpowiednia ikona widoczna z lewej strony linku.

 

 Kurs może zawierać następujące rodzaje zasobów: 

Ikona

Nazwa zasobu

Opis zasobu

 019

Strona

Strona jest linkiem do dowolnej umieszczonej na platformie przez autora kursu treści w dowolnej postaci, zarówno tekstowej, jak i multimedialnej, może zawierać tabele, grafikę, animacje, dźwięki, itp.

 020

Plik

Plik jest odsyłaczem do pliku umieszczonego przez autora w kursie, zależnie od jego rodzaju typu, mogą pojawić się ikony charakteryzujące konkretny rodzaj pliku

 021

Plik PDF

Plik w formacie PDF (programu Adobe Acrobat) – najpopularniejszy w sieci rodzaj pliku. Do jego odczytu wskazane jest zainstalowanie najnowszej wersji wtyczki – Acrobat Reader ( http://get.adobe.com/reader/)

 022

Plik TXT

Plik w formacie TXT zawierający jedynie czysty tekst, bez formatowania, możliwy do odczytania i zapisania w każdym programie do edycji tekstu (np. Notatnik)

 023

Plik PPT, PPTX

Plik w formacie prezentacji PPT, możliwy do odczytu dla osób posiadających aplikację Power Point (z pakietu Microsoft Office - płatny). Alternatywą jest instalacja darmowego pakietu OpenOffice ( http://www.openoffice.org/pl/) lub LibreOffice ( http://pl.libreoffice.org/).

 024

Plik DOC, DOCX

Plik w formacie prezentacji DOC, możliwy do odczytu dla osób posiadających aplikację Word (z pakietu Microsoft Office - płatny). Alternatywą jest instalacja darmowego pakietu OpenOffice ( http://www.openoffice.org/pl/) lub LibreOffice ( http://pl.libreoffice.org/).

 025

Książka

Zasób książka charakteryzuje się możliwością wyboru "rozdziałów" i "podrozdziałów" widocznych w menu z lewej strony – po kliknięciu na linku książki. Treść każdej strony może być analogiczna jak w przypadku zasobu: Strona.

 026

Folder

Zasób folder pozwala na dostęp do grupy plików dowolnego typu. Zawartość może być pogrupowana w podfoldery (podobnie jaj jest to widoczne w Eksploratorze Windows)

 027

Adres URL

Zasób Adres URL  to link - odwołanie do zewnętrznej strony www. Autor kursu dzięki wykorzystaniu tego typu zasobu daje szybszy dostęp do stron, np. z dodatkowymi informacjami lub ćwiczeniami, czy też np. z filmami.

 028

Wideoplayer

Zasób ten odwołuje się do filmu umieszczonego na uczelnianym serwerze multimediów.

 029

Galeria LightBox

Zasób otwiera zbiór grafik, które można w łatwy sposób przeglądać, naciskając przyciski strzałek.

 030

Plik audio

Plik audio odtwarzany bezpośrednio na platformie.

 031

Plik animacji SWF

Plik zawierający dowolnego typu animację, może również zawierać elementy interakcji z użytkownikiem (przyciski sterowania, pokrętła, elementy przesuwane lub okienka do wpisania wartości liczbowych, czy też tekstowych)