ikona_stopy_mala

Zasób - Strona

 

Zasób pozwalający umieścić tekst w formacie HTML, czyli z dowolnymi elementami formatowania tekstu oraz tabelami, grafiką i dźwiękiem. Jest to najczęściej wykorzystywany w systemie MOODLE element przekazywania wiadomości.

Aby utworzyć etykietę należy:

1. Zalogować się na platformę Moodle

2. Wejść do kursu, w którym ma zostać utworzona strona HTML

3. W temacie (bloku), do którego chcesz dodać stronę tekstową, wybierz przycisk Dodaj aktywność lub zasób.

Dodaj aktywnosc lub zasob

Uwaga!!!
Jeśli nie widzisz przycisku Dodaj aktywność lub zasób, wybierz z bloku Ustawienia->Administracja kursem opcję: Włącz tryb edycji.

Wlacz tryb edycji

4. Po wybraniu przycisku Dodaj aktywność lub zasób otworzy się osobne okno, w którym należy wybrać z listy pozycję: ZASOBY-> Strona oraz potwierdzić przyciskiem Dodaj.

Zasob - strona

3. W nowym oknie wypełnij obowiązkowe pola (oznaczone kolorem czerwonym i gwiazdką):

Nazwa - tekst widoczny na stronie głównej kursu jako odsyłacz do zawartości wpisanej w elemencie Zawartość strony.
Opis - jest widoczny po wybraniu w bloku Aktywności danego typu zasobu.
Zawartość strony - właściwa treść, która zostanie wyświetlona użytkownikowi.

 

Zasob - Strona
pdfZasób - Strona

Instrukcja skrócona wstawiania zasobu - Strona:

  1. Zaloguj się do odpowiedniej platformy na której będzie tworzony kurs
  2. Naciśnij - Dodaj aktywność lub zasób
  3. Wybierz: ZASOBY->Strona
  4. Wypełnij pola: Nazwa, Opis, Zawartość strony (główna treść)