ikona_stopy_mala

Pierwsze kroki w systemie MoodleKażdy prowadzący może samodzielnie zamówić utworzenie pustego kursu na platformie. W tym celu po zalogowaniu się powinien wybrać opcje: "Zamów kurs" z górnego menu -> Narzędzia

 zamow kurs

Po jego wybraniu należy wypełnić formularz zgłoszenia, obowiązkowe pola oznaczane są czerwonym wykrzyknikiem:

zamow kurs2

(1) Pełna nazwa – będzie to nazwa kursu widoczna na głównej stronie platformy w odpowiedniej kategorii

(2) Krótka nazwa kursu – jest to niepowtarzalna nazwa jednoznacznie identyfikująca kurs, z reguły powstaje jako skrót pełnej nazwy kursu, np. dla kursu: Chemia fizyczna – ChF. Jeżeli taki skrót będzie już używany dla innego kursu można do nazwy dodać cyfrę, np. ChF2. Należy starać się, aby nazwa ta była jak najkrótsza.

W ostatnim polu formularza należy podać dodatkowe informacje, jak (3):

  1. Nazwę kategorii, w której kurs będzie umieszczony, jeżeli potrzebna jest nowa kategoria należy ją wpisać, jednakże nie należy tworzyć kategorii, w których będzie znajdował się jeden kurs.
  2. Jeżeli do kursu mają mieć dostęp inni prowadzący, który mają mieć prawo edycji kursu (współautorzy) należy podać ich dane osobowe.
  3. Jeżeli mają Państwo jakieś inne pytania lub uwagi dotyczące tworzonego kursu prosimy o podanie ich jako punkt 3.

Po wypełnieniu formularza należy zatwierdzić wniosek przyciskiem (4): "Wniosek o kurs".

Zgłoszenie kursu zostanie zweryfikowane przez pracownika Centrum Kształcenia na Odległość w godzinach pracy CKO, z reguły w przeciągu kilkunastu minut. Zgłoszenie wysłane w weekend zostanie zweryfikowane w poniedziałek. Po weryfikacji otrzymają Państwo automatyczną wiadomość informującą o utworzeniu kursu.


Instrukcja skrócona do tworzenia nowego kursu w systemie Moodle:

  1. Zaloguj się do odpowiedniej platformy na której będzie tworzony kurs.
  2. Naciśnij - Zamów kurs z górnego menu  ->Narzędzia
  3. Wypełnij formularz i naciśnij przycisk: Wniosek o kurs
  4. Utworzenie kursu zostanie potwierdzone wiadomością e-mail.