Image1 Image2 Image3 Image4
ROZLICZENIE WNIOSKU w 5 punktach:
  1. Zalogować się przez CAS na platformę Wydziału
  2. Wybrać z górnego menu: Narzędzia->Generator wniosków e-learning.
  3. Dla rozliczanego wniosku naciskąć ostatnią ikonę (kłódka)
  4. Skorygować wartości widoczne w polach formularza (o ile istnieje taka konieczność)
  5. Zapisać zmiany przyciskiem na końcu formluarza.
ROZLICZENIE WNIOSKU - wersja szczegółowa z grafiką:

1. Zalogować się przez CAS (Centralny Punkt Logowania) do platformy macierzystego Wydziału.

2. Wybrać z górnego menu (niebieskiego): Narzędzia->Generator wniosków e-learning

Narzedzia - Generator wnioskow

3. Pojawi się lista wszystkich wniosków, które przez Państwa zostały wygenerowane posortowane w kolejności ich generowania (najnowsze są na górze).

Lista wnioskow

4. Status wniosku informauje o aktualnym jego stanie:

  • Wygen. - Wniosek wygenerowany w systemie, który podpisany jeszcze nie trafił do CKO UŚ w celu jego zatwierdzenia i nadania numeru.
  • Zatw. - Wniosek, który jest już zatwierdzony (aktualnie obowiązujący), ale nie rozliczony.
  • Rozlicz. - Wniosek, który został już przez Państwa rozliczony/skorygowany.

5. Dla wniosku, który chcemy rozliczyć należy wybrać ostatnią opcję (ikonka kłódki) - będzie ona dostępna jedynie dla wniosków już zatwierdzonych.

pomoc03

6. Otworzy się Państwu formularz pozwalający na zmianę wartości podanych na wniosku, które w przypadaku odbycia mniejszej ilości godzin lub w mniejszej ilości grup należy poprawić. Jeżeli wykonali Pańśtwo wszystkie założone godziny - należy jedynie zatwierdzić rozliczenie (naciskając przycisk: Zapisz zmiany)

Rozliczenie wniosku

UWAGA! Nie ma możliwości zwiększenia ilości godzin lub grup podczas rozliczania, jeżeli zaistnieje taka potrzeba należy przed rozpoczeęciem zajęć złożyć dodatkowy wniosek na dodatkowe godziny lub grupy, gdyż w tym przypadku konieczna jest ich akceptacja przez osoby decyzyjne (Dyrektor/Kierownik i Dziekan Wydziału).

 

7. Wniosek otrzyma status: Rozlicz. oznaczający, iż procedura dobiegła końca.