Image1 Image2 Image3 Image4
Lista osób posiadających hasło dostępowe

Moodle logoWprowadzono poprawę wyświetlania informacji o osobach, od których można uzyskać hasło dostępowe do kursów, aktualnie jest to lista wszystkich prowadzących, a nie tylko jednej osoby. Dodatkowo wyłączono podpowiedź pierwszej litery hasła, gdyż w przypadku ustawienia różnych haseł dla kilku grup, podpowiedź była myląca dla użytkowników.