Image1 Image2 Image3 Image4
Nowy moduł - BigBlueButton

BigBlueButtonOd dziś na wszystkich platformach Moodle dostepny jest moduł Big Blue Button. Dostepny jest on na liscie składowych każdego kursu. Po jego umieszczeniu tworzona jest wirtualna klasa umozliwiająca komunikację audiowizualną, dodatkowo dostępny jest chat (wraz z tłumaczeniem on-line tekstu na dowolny język wykorzystujące google translate), istnieje możliwość prezentacji plików (m.in. Power Point, Word, Acrobat) w najpopularniejszych formatach, tzn. whiteboard, pozwala na prezentację kursorem omawianego zaganienia, jak również rysowanie z wykorzystaniem podstawowych kształtów w kilku kolorach na udostępnionych prezentacjach. Aplikacja daje możliwość przesłania również podglądu ekranu (tnz. desktop sharing).

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://bigbluebutton.org/. Natomiast wszelkie informacje ogólne, moduły i tzw. wtyczki do platformy Moodle znajdą Państwo pod adresem: http://moodle.org/.