Image1 Image2 Image3 Image4
Zainstalowano nowy rodzaj pytania: multinumerical
Na wszystkich platformach MOODLE dodano nowy rodzaj pytania do Quizów:
  • Multinumerical - opis działania i przykład znajduje się po dodaniu tego typu pytania w pomocy