Image1 Image2 Image3 Image4
E-metodyk 2018

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego zaprasza nauczycieli akademickich specjalizujących się w nauczaniu online do wzięcia udziału w V edycji certyfikacji e-metodyków. Podstawą uzyskania certyfikat u jest pomyślne zdanie egzaminu pisemnego, który odbędzie się 7 grudnia 2018 r. w Poznaniu.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2018r. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem www.sea.edu.pl w zakładce: Certyfikacja SEA.