Image1 Image2 Image3 Image4
Certyfikaty metodyków zdalnego nauczania

Stowarzyszenie E-learningu Akadamickiego (SEA) rozpoczeło realizację 3 edycji postępowania certyfikacyjnego dla metodyków zdalnego nauczania. tj. osób aktywnie zaangażowanych w tworzenie materiaów e-learningowych i wspierających realizację nowoczesnych procesów dydaktycznych. Certyfikat stanowi potwierdzenie wysokich kompetencji kandydata w zakresie metod i technik kształcenia na odległość.

Udział w postepowaniu certyfikacyjnym jest nieodpłatny, zgłoszenia są przyjmowane do 4 marca. Osoby zainteresowane znajdą więcej informacji na stronie: http://www.sea.edu.pl/certyfikacja.