Image1 Image2 Image3 Image4
NOWA STRONA CKO

Uruchomiona została nowa strona Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Śląskiego.

Sądzimy, iż zmodyfikowany układ i szata graficzna jest bardziej przejrzysta oraz umożliwi użytkownikom łatwiejszy dostęp do  wybranych informacji.