Image1 Image2 Image3 Image4

Aktyualnie obowiązuje Zarządzenie Nr 92/2017 - poniżej Zarządzenia NIEAKTUALNE - archiwalne:

 

 

 


pdfZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 66 Rektora z dnia 03.07.2012 r. 
(NIEAKTUALNE - powyżej nowa wersja)
Zasady prowadzenia w Uniwersytecie Śląskim zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość