Image1 Image2 Image3 Image4
Podstawy prawne dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik ształcenia na odległość obowiązujące w polskim szkolnictwie wyższym:


pdf


pdf


pdf


pdf

 


Akty prawne dotyczące Centrum:


 

 

 


pdfZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 66 Rektora z dnia 03.07.2012 r. 
(NIEAKTUALNE - powyżej nowa wersja)
Zasady prowadzenia w Uniwersytecie Śląskim zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość