Image1 Image2 Image3 Image4

 

Dostęp do kursów będzie możliwy po zalogowaniu się przez
Centralny Punkt Logowania (CAS)

ROK AKADEMICKI 2016/2017

 MODUŁY OGÓLNOUCZELNIANE W FORMIE E-LEARNING
Moduł Prowadzący Nazwa/Link
przyrodniczy

Piotr Skubała
Eugenia Smyrnova-Trybulska

Filozoficzne i etyczne aspekty ochrony środowiska
społeczny

Karolina Paluszek
Justyna Knosała
Sławomir Tkacz

Prawo dla nieprawników
społeczny Edyta Widawska Mediacje i negocjacje społeczne
przyrodniczy Mariusz Rzętała Globalne problemy środowiska przyrodniczego - zdarzenia o charakterze globalnym
przyrodniczy Mariusz Rzętała Globalne problemy środowiska przyrodniczego - aspekty regionalne