Image1 Image2 Image3 Image4
ikona czapka mala

Ustalenie i możliwe sposoby udostępnienia kursu

 

Po utworzeniu kursu prowadzący powinien określić poziom dostępności (otwartości) kursu dla uczestników. 

UWAGA! Osoby, które już są zapisane do kursu mają do niego dostęp do momentu zawieszenia lub wypisania ich z kursu, końca okresu uczestnictwa (o ile prowadzący go ustawił) bądź zamknięcia widoczności kursu dla studentów.

Istnieją następujące poziomy dostępu:

  1. Kurs w pełni otwarty (bez hasła) - dla zalogowanych użytkowników (studentów) i gości (osoby nieposiadające konta w systemie)
  2. Kurs w pełni otwarty (bez hasła) - tylko dla zalogowanych użytkowników (studentów)
  3. Kurs w pełni otwarty (bez hasła) - tylko dla gości
  4. Kurs otwarty (na hasło dostępu) - dla zalogowanych użytkowników (studentów) i gości (osoby nieposiadające konta w systemie)
  5. Kurs otwarty (na hasło dostępu) - tylko dla zalogowanych użytkowników (studentów)
  6. Kurs otwarty (na hasło dostępu) - tylko dla gości
  7. Kurs zamknięty (widoczny na liście kursów) - prowadzący zapisuje do kursu 
  8. Kurs zamknięty (niewidoczny na liście kursów) - zapisani użytkownicy w roli studenta, również nie widzą jego zawartości

 

Odpowiedź na 7 poniższych pytań i wykonanie opisanych czynności pozwoli na odpowiednie ustawienie uprawnień.

1. Czy goście mają mieć dostęp do kursu?
(Gość to osoba niezalogowana, nieposiadająca konta w systemie, niemożliwa do identyfikacji. Ograniczeniem dla gości jest jedynie możliwość przeglądania zasobów, bez wykonywania zadań, qiuzów i wszystkich ocenianych składowych)

a) Należy wybrać z bloku: Ustawienia->Administracja kursem->Edytuj ustawienia

Edytuj ustawienia

Jeżeli odpowiedź na pytanie brzmi - TAK ustawić: Zezwól na dostęp gości ->TAK

Jeżeli odpowiedź na pytanie brzmi - NIE ustawić: Zezwól na dostęp gości ->NIE

 

2. Czy goście, aby uzyskać dostęp do kursu mają wprowadzić hasło? (istotne tylko, gdy w pkt 1 zostało wybrane: TAK)

a) wybrać z bloku: Ustawienia->Administracja kursem->Edytuj ustawienia

Edytuj ustawienia

Jeżeli odpowiedź na pytanie brzmi - TAK wypełnić w bloku: Dostęp dla gości pole: Hasło (można zaznaczyć opcję: Odkryj, aby widzieć co się wpisuje lub co było wpisane w to pole)

Jeżeli odpowiedź na pytanie brzmi - NIE sprawdzić, czy pole: Hasło nie zawiera żadnych znaków, jeżeli tak, to należy je wyczyścić.

dostep gosc

 

3. Czy osoby posiadające konto w systemie (studenci) mogą zapisać się samodzielnie do kursu? 

Jeżeli odpowiedź na pytanie brzmi - TAK należy:

a. wybrać z bloku: Ustawienia->Administracja kursem->Użytkownicy->Metoda zapisów

b. jeżeli na liście nie ma już metody: Rejestracja samodzielna (Student) należy dodać tą metodę zapisu.

UWAGA! Nie należy dodawać kolejnej metody Rejestracja samodzielna, jeżeli nie planujemy innych szczegółowych ustawień dla tego sposobu zapisu, np. przyznanie innej roli, czy też zapisy na inny okres czasu. Wystarczy zmodyfikować ustawienia metody już istniejącej.

 dodanie: rejestracja samodzielna

c. Jeżeli metoda jest na liście należy przejść do jej edycji.

Metoda zapisów

d. Aby kurs był dostępny dla nowych studentów należy ustawić 2 opcje: Dostęp dla użytkowników już zapisanych do kursu -> Tak (wtedy użytkownicy już zapisani tą metodą mają dostęp do kursu) oraz Zezwalaj na nowe rejestracje -> Tak (aby umożliwić zapisywanie się nowych użytkowników).

Rejestracja samodzielna ustawienia nowe

 

Jeżeli odpowiedź na pytanie brzmi - NIE ustaw opcję: Zezwalaj na nowe rejestracje -> NIE (lub w tabeli z metodami zapisów kliknij na ikonce oczka, aby było przekreślone, a nazwa metody szara)

 

 

4. Czy osoby zapisujące się samodzielnie do kursu mają podać hasło dostępu? (istotne tylko, gdy w pkt 3 wybrane zostało: TAK)

Jeżeli odpowiedź na pytanie brzmi - TAK należy w polu: Klucz dostępu do kursu wpisać odpowiednie hasło

Jeżeli odpowiedź na pytanie brzmi - NIE sprawdzić, czy pole: Klucz dostępu do kursu jest puste, jeżeli nie - należy je wyczyścić.

Rejestracja samodzielna ustawienia haslo nowe

 

5. Czy studenci mają zapisywać się do konkretnych utworzonych grup? (tworzenie grup i ustawianie hasła dostępu opisane są w innym pliku pomocy)

Jeżeli odpowiedź na pytanie brzmi - TAK należy wybrać: Użyj grupowych kluczy dostępu do kursu -> TAK

Jeżeli odpowiedź na pytanie brzmi - NIE należy wybrać: Użyj grupowych kluczy dostępu do kursu -> NIE

UWAGA!! Aby działało zapisywanie do grup na hasło OBOWIĄZKOWO musi być wypełnione pole: Klucz dostępu do kursu, jednakże w tym przypadku tego hasła nie należy nikomu podawać, jeżeli zapomnimy go wypełnić kurs będzie otwarty bez hasła i nie będą działały hasła ustawione dla grup.

 

6. Czy kurs ma być widoczny, ale zapisywać do niego może jedynie Prowadzący?

Jeżeli odpowiedź na pytanie brzmi - TAK należy:

a. ustawić odpowiednie opcje dla pkt 1 - dla odpowiedzi: NIE

b. ustawić odpowiednie opcje dla pkt 3 - dla odpowiedzi: NIE

c. w oknie: Ustawienia->Administracja kursem->Użytkownicy->Metoda zapisów  dostępna (nie na szaro - z zamkniętym "oczkiem") powinna być tylko metoda: Manualne zapisy

Rejestracja samodzielna brak dostepu

Sposób ręcznego zapisywania studentów do kursu opisany jest w innym pliku pomocy.

  

7. Czy kurs ma być całkowicie ukryty i nie widoczny dla studentów (również osoby zapisane do kursu nie będą miały do niego dostępu)?

Jeżeli odpowiedź na pytanie brzmi - TAK należy:

a. Aby kurs nie był widoczny na liście kursów na stronie głównej, należy wybrać z bloku: Ustawienia->Administracja kursem->Edytuj ustawienia

Edytuj ustawienia

b. Następnie ustawić w bloku: Dostępność -> Ten kurs NIE JEST DOSTĘPNY dla studentów

 Ukrycie kursu