Image1 Image2 Image3 Image4
SKRÓCONA PROCEDURA PROWADZENIA ZAJĘĆ W E-LEARNINGU:

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 92/2017 z dnia 2017-06-28 w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Śląskim zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, aby poprowadzić zajęcia w trybie e-learning należy:

1. Przed rozpoczęciem zajęć:

  • Odbyć stosowne szkolenie z umiejętności prowadzenia zajęć w e-trybie lub/oraz tworzenia kursów na platformie Moodle
  • Wygenerować w systemie wniosek o możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Generator dostepny jest na platformie wydziału w górnym menu: Narzędzia->Generator wniosków e-learning). Lista wszystkich platform dostepna jest pod adresem http://el.us.edu.pl
  • generator wniosków
  • Wydrukować wniosek i złożyć go do podpisu przez osoby uprawnione
  • Podpisany wniosek dostarczyć do Centrum Kształcenia na Odległość w celu rejesatracji w systemie

2. Na zakończenie zajęć:

  • Studenci powinii otrzymać do wypełnienia (w formie elektronicznej lub papierowej) anonimową ankietę stanowiącą załącznik do Zarządzenia Rektora.

3. Po zakończeniu zajęć:

  • W "Generatorze wniosków e-learning" rozliczyć się z przeprowadzonych zajęć. Rozliczenie polega na ewentaulnej korekcie lub jedynie potwierdzeniu wartości rzeczywiście przeprowadzonych godzin z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

PRZYDATNE POMOCE: