Image1 Image2 Image3 Image4
Certyfikaty E-nauczyciela dla czworga pracowników UŚ

1 czerwca w Warszawie, w Szkole Głównej Handlowej, podczas seminarium Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, miało miejsce wręczenie certyfikatów e-nauczyciela. Świadectwo to  stanowi potwierdzenie kompetencji w zakresie tworzenia treści oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. W tym roku zainteresowanie certyfikatem było wyjątkowo duże: na ponad 50 zgłoszonych osób procedurę zakończyło pomyślnie 27 kandydatów z polskich wyższych uczelni.

Miło nam poinformować, że w bieżącej edycji ten zaszczytny tytuł odebrało czworo filologów z UŚ: dr Beata Gałan i dr Joanna Janusz z Zakładu Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość, dr Jolanta Szulc z Zakładu Bibliotekoznawstwa oraz mgr Ryszard Kalamarz - kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

W uroczystości wzięła udział prof. dr hab. Halina Widła - pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia na Odległość