Image1 Image2 Image3 Image4

Poniżej udostępniamy dokument zawierający kryteria oceny kursu internetowego przygotowane prerz Stowarzyszenie e-learningu Akademickiego (SEA) (http://www.sea.edu.pl) będący zbiorem pytań typu (prawda/fałsz), które pozwolą Państwu na samoocenę przygotowanego przez Państwa kursu internetowego zarówno pod względem jego przygotowania, jak również prowadzenia zajęć z jego wykorzystaniem. Mamy nadzieję, iż pytania te ukierunkują Państwa działania i wpłyną na poprawę jakości przygotowanych kursów lub dadzą istotne wskazówki, które pozwolą na dostosowanie już istniejących kursów do wymagań stawianych tego typu rozwiązaniom.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

pdfStandardy przygotowania i prowadzenia kursu internetowego