Image1 Image2 Image3 Image4
Rada Programowa Centrum

Do zadań Rady należy proponowanie kierunków rozwoju SKO w Uniwersytecie Śląskim, zatwierdzanie planów organizowanych w Centrum konferencji, warsztatów, szkoleń i kursów, zatwierdzanie rocznego planu działania w ramach SKO oraz przyjmowanie sprawozdań kierownika Centrum z realizacji zadań Centrum.

W skład Rady wchodzą:

1. Prorektor ds. Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim - dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek
2. Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia na Odległość
3. Dyrektor ds. Informatyzacji - mgr Marcin Serweciński
4. Kierownik Centrum - mgr Paweł Pawełczyk
5. Przedstawiciel Instytutu Informatyki - dr Sebastian Stach
6. Specjalista z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej - dr hab. prof. UŚ Piotr Ślęzak