Image1 Image2 Image3 Image4
Projektowe

Tytuł projektu: Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy (UPGOW)
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Alicja Ratuszna
Portal e-learning: http://el.us.edu.pl/upgow/

Lektorat języka włoskiego dla studentów Uniwersytetu Śląskiego
Koordynatorzy: dr Aneta Chmiel, dr Joanna Janusz
Portal e-learning: http://193.205.101.162/moodle/