ikona_stopy_mala

Jak dodać ankietę ewaluacyjną zgodnie z Zarządzeniem Rektora?

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora w przypadku kursów prowadzonych z użyciem metod i technik kształcenia na odległość, po zakończeniu zajęć studenci wypełniają ankietę ewaluacyjną (Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora).

Aby umieścić gotową ankiete w kursie, którego się tyczy należy:

 

1. Należy dodać aktywność: Kwestionariusz.

wybor kwestionariusz

2. W oknie dodawania kwestionariusza należy wpisać jego nazwę: Ankieta ewaluacyjna, a następnie nacisnąć przycisk: Rozwiń wszystko (celem kokekty ustawień w blokach:Opcje odpowiedzi oraz Opcje treści).


3. W bloku: Opcje odpowiedzi należy wybrać: (obrazek poniżej)

-> Typ: odpowiedź jednorazowa

-> Rodzaj respondenta: anonimowy

-> Studenci mogą przeglądać WSZYSTKIE odpowiedzi: Po zamknięciu kwestionariusza

-> Skala oceny odpowiedzi: Brak oceny

 

4. W bloku: Opcje treści należy wybrać: (obrazek poniżej)

-> Skopiuj istniejący: Ankieta ewaluacyjna [Wydział ....]

 Ankieta ewaluacyjna

5. Nacisnąć przycisk: Zapisz i wróć do kursu.