ikona_stopy_mala

Składowa - Quiz

 

 

Quiz jes najczęściej używaną składową w systmie Moodle umożliwiającą przygotowanie zestawu z reguły automatycznie ocenianych pytań. Quiz może być użyty zarówno do pretestów, jak również jako element podsumowania wiedzy studenta po zakończeniu kursu. 

 

Aby dodać Quiz należy zalogować się na platformę, wejść do kursu, w którym posiada się uprawnienia do edycji, włączyć tryb edycji (Blok: Ustawienia->Administracja kursem->Włącz tryb edycji):

wlacz tryb edycji

a następnie:

1. Nacisnąć: Dodaj aktywność lub zasób

dodawanie przycisk

2. Wybrać z listy: Aktywności->Quiz

dodawanieQuiz

3. Nacisnąć przycisk: Dodaj

4.Wypełnić pole obowiązkowe: Nazwa

 EdycjaQuiz

5. W bloku: Czas można ustalić zakres dat w których quiz będzie dostępny oraz limit czasu na wykonanie całego quizu.

EdycjaBlokCzas

6. W bloku: Ocena można określić ilość możliwych podejść do quizu (UWAGA! Za zakończenie podejścia uznaje się moment zapisania wyniku i wysłania do oceny, a nie wejście do quizu) oraz w jaki sposób będzie wyliczana ocena końcowa.

EdycjaBlokOcena

7. W blokach:  Wygląd oraz Zachowanie pytań określamy, czy pytania będą ułożone losowo oraz czy wewnątrz pojedynczego pytania odpowiedzi będą wymieszane w losowej kolejności.

EdycjaBlokWyglad

 

8. Blok: Zachowanie pytań zawiera bardzo ważną opcję wpływającą na sposób zatwierdzania oraz otrzymywania puntków czy podpowiedzi, a mianowicie wybór: Jak zachowują się pytania.

EdycjaBlokZachowaniePytan

 UWAGA! Dla quizów, w których student ma odpowiedzieć na pytania i dopiero po zakończeniu zobaczyć wynik, należy wybrać typ: Opóźniona informacja zwrotna.

Opis trybów:

a) Interaktywne z powtórzeniami - wybór powoduje, iż po każdym pytaniu znajduje się przycisk: Sprawdź. Nieprawidłowa odpowiedź powoduje zmniejszenie ilości punktów możliwych do zdobycia o karę ustawioną w każdym pytaniu, a także (o ile zostały w pytaniu podanie) wyświetlanie wskazówki. Dla tego typu trybu ilość wskazówek określa ilość podejść do tego pytania. Jeżeli nie ustawimy żadnej wskazówki, będzie możliwość tylko 1 podejścia do tego pytania.

EdycjaBlokUstawieniaDlaWieluProb Wskazowka

 

b) Natychmiastowa informacja zwrotna - pod każdym pytaniem wyświetlany jest przycisk: Sprawdź, jest możliwe tylko jedno sprawdzenie odpowiedzi, a pod pytaniem wyświetli się informacja zwrotna.

c) Natychmiastowa informacja zwrotna z CBM - podobnie jak w poprzednim typie, lecz dodatkowo pod każdym pytaniem pojawia się wybór stopnia pewności, który przekłada się na końcową ocenę dla pytania.

KorektaOcenyzCBM

d) Opóźniona informacja zwrotna - wybierając ten typ, student odpowiada na poszczególne pytania, lecz nie wie, czy udzielił poprawnej odpowiedzi. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania i naciśnięciu przycisku: Zatwierdź wszystkie i zakończ zostanie pokazany końcowy wynik punktowy. Jeżeli chcemy. aby student miał możliwość obejrzenia całego testu z zaznaczonymi swoimi odpowiedziami oraz odpowiedziami poprawnymi należy zaznaczyć odpowiednie pola w bloku: Opcje przegładu w ustawieniach Quizu.

e) Opóźniona informacja zwrotna z CBM - podobnie jak w poprzednim typie, lecz dodatkowo pod każdym pytaniem pojawia się wybór stopnia pewności, który przekłada się na końcową ocenę dla pytania.

f) Tryb adaptacyjny - jest to tryb, który stosowany jest w przypadku testów do samokontroli. Pod każdym pytaniem pojawia się przycisk: Sprawdź. Możemy wielokrotnie (bez ograniczenia) udzielać odpowiedzi na pojedyncze pytanie, każda nieprawidłowa odpowiedź powoduje naliczenie kary przewidzianej w ustawieniach pytania. W zależności od tego co ustawiliśmy w bloku: Opcje przeglądu - Podczas próby, mamy możliwość wyświetlenia informacji zwrotnej, ilości zdobytych puntów oraz pokazania poprawnej odpowiedzi (co stosować należy jedynie w przypadku quizów do samokontroli).

g) Tryb adaptacyjny (bez kary) - podobnie jak w poprzednim przypadku, z tym, że nie są naliczane kary za powtórne podejścia do pytania.

9. Po ustawieniu powyższych parametrów należy nacisnąć: Zapisz i wyświetl, aby przejść do tworzenia lub wyboru pytań do Quizu.

10. Jeżeli jest to nowy Quiz to w środkowej części dostępny będzie przycisk: Edytuj zawartość quizu - który należy nacisnąć, natomiast w przypadku chęci modyfikacji quizu już istniejącego, polecenie to dostepne będzie w bloku: Administracja->Administracja quizu.

11. Kolejnym krokiem będzie dodanie pytań do quizu lub bazy pytań (wtedy pytanie nie będzie dostępne w tym quizie, ale będzie można je później wykorzystać).

12. Naciskamy: Dodaj pytanie i wybieramy na liście typ, który nas interesuje, po czym naciskamy przycisk: Dalej

wybor rodzaju pytania

13. Tworzenie poszczgólnych typów pytań opisane jest w kolejnych plikach pomocy.