ikona_stopy_mala

Aktywność – Nagranie NanoGong

 

 

Nagranie NanoGong jest aktywnością umożliwiającą studentowi wykonanie nagrania audio bezpośrednio na platformie. 

 

Aby dodać Nanogong należy zalogować się na platformę, wejść do kursu, w którym posiada się uprawnienia do edycji, włączyć tryb edycji (Blok: Ustawienia->Administracja kursem->Włącz tryb edycji):

wlacz tryb edycji

a następnie:

1. Nacisnąć: Dodaj aktywność lub zasób

dodawanie przycisk

2. Wybrać z listy: Aktywności->Nagranie NanoGong

dodawanie NanoGong

3. Nacisnąć przycisk: Dodaj

4.Wypełnić pole obowiązkowe: Nazwa zadania oraz podać informacje o tym co należy nagrań w polu Opis

Opcje NanoGong

5. Należy ustalić maksymalną ilość punktów (Ocenę) za zadanie.

6. Dodatkowo można ustalić okres dostępności zadania dla studentów, maksymalny czas jego trwania oraz ilość nagrań, których może dokonać student.