ikona_stopy_mala

Moodle – budowa kursu, dostępne bloki, zasoby, składowe

 

BUDOWA KURSU

Każdy kurs może różnić się widocznymi blokami (w zależności od wymagań i potrzeb). Bloki mogą znajdować się po prawej lub lewej stronie. W centralnej części ekranu znajduje się główna treść kursu, która podzielona jest na sekcje. Pierwsza sekcja (sekcja "0") z reguły powinna zawierać podstawowe informacje na temat kursu (wprowadzenie), sylabus, literaturę, informacje ogólne związane z wszystkimi sekcjami w kursie, globalny słownik pojęć, itp. Kolejne sekcje (tematy, lekcje) zawierają materiał z poszczególnych tematów lub zajęć. Można także oznaczyć "aktualną" sekcję wyróżnioną kolorem, aby studenci znali bieżący temat. W przypadku kursów wspomagających nauczanie sekcje może zawierać jedynie materiały z treścią merytoryczną, zadania lub tylko quizy, czy też elementy komunikacji z prowadzącym (np. chat, forum dyskusyjne, itp.).

 

1. Ogólny schemat kursu przedstawia poniższy rysunek:

018

 

2. Treść merytoryczna kursu zawarta jest w środkowej części ekranu, z reguły podzielona jest na tematy (sekcje). W każdym temacie mogą występować elementy przekazywania wiadomości oraz elementy odpytywania.

3Bloki znajdujące się z prawej i lewej strony głównej treści są pomocne podczas pracy z kursem, mogą zawierać takie informacje jak:

  1. Oceny (dziennik ocen zawierający punktację za wykonane quizy, zadania, lekcje, itp.)
  2. Nadchodzące terminy (informacja o terminach dostępu do quizów, zadań, odbywających się spotkaniach w formie czatu, czy też wideospotkania – o ile takie ograniczenia prowadzący wprowadził do kursu)
  3. Wiadomości od prowadzącego i innych użytkowników (platforma umożliwia komunikację pomiędzy uczestnikami kursu również w formie asynchronicznej – gdy, użytkownicy nie uczestniczą w tym samym czasie w kursie)
  4. Dostęp do wybranego rodzaju składowej (np. do wszystkich quizów, czy zasobów)

 

 ikona uwaga

Kurs powinno się wykonywać po kolei zgodnie z tematami, klikając na poszczególnych elementach i czytając polecenia zawarte w sekcjach. Wyniki wykonanych ćwiczeń powinny pojawić się w dzienniku ocen.

 

DOSTĘPNE BLOKI

Po prawej i lewej stronie głównej części kursu z treścią merytoryczną mogą znajdować się bloki pomocne podczas użytkowania kursu. Dzięki nim możemy uzyskać informacje o wszystkich zmianach w kursie, ocenionych pracach, terminach wykonania zadań, jak również skontaktować się z innymi uczestnikami kursu.

Najczęściej spotykane są następujące bloki:

AKTYWNOŚCI


064Blok AKTYWNOŚCI zawiera listę wszystkich rodzajów materiałów i zadań występujących w kursie. Klikając na wybranym typie zobaczymy tabelę zawierającą zestawienie tylko jednego rodzaju aktywności z informacją o temacie, w którym występuje oraz ewentualnie terminie dostępności składowej. W przypadku składowych ocenianych również będzie widoczna uzyskana ocena. Klikając na nazwie aktywności przejdziemy do jej zawartości.

065USTAWIENIA

066W bloku USTAWIENIA znajduje się link do dziennika ocen (Oceny) zawierającego zestawienie wszystkich aktywności ocenianych w kursie, które mogą być pogrupowane w tematy oraz oceny podsumowujące poszczególne grupy, a także ocenę końcową w kursie.
Oceny mogą być przedstawione w postaci zdobytych punktów, procentowej lub oceny słownej, w kolumnie Zakres widoczna jest maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia za wybrane zadanie.

W bloku tym możemy również zmodyfikować profil (Modyfikuj profil), czyli np. zmienić adres e-mail (konieczna będzie jego weryfikacja), dodać lub zmienić zdjęcie (awatar) oraz podać lub zmienić dodatkowe informacje o sobie.

067 068OSOBY

069Blok ten zawiera listę osób zapisanych do kursu (lub grupy – zależnie od ustawień) i daje możliwość komunikacji – po kliknięciu na nazwisku osoby.NAWIGACJA


070W bloku NAWIGACJA mamy wiele możliwości, jego główną funkcjonalnością jest możliwość poruszania się po tematach i składowych w danym kursie.

071Klikając na MOJA STRONA DOMOWA otrzymujemy informację na temat nadchodzących terminów wykonania zadań i innych aktywności w kursach, do których jesteśmy zapisani.

072Klikając na rodzaju aktywności rozwinie się lista zadań do wykonania, kliknięcie na nazwie zadania spowoduje przejście do wybranego kursu i zadania.

W menu NAWIGACJA mamy również dostęp do elementów profilu, czyli np. możliwość napisania lub wyszukania wiadomości, umieszczenia swoich plików powiązanych z profilem, czy też przejrzenia swoich postów, czy też dyskusji.NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

073Blok można określić jako wirtualną tablicę ogłoszeń umieszczanych przez prowadzącego kurs. Mogą tutaj znajdować się ważne informacje odnośnie terminów egzaminów, spraw bieżących, itp. Klikając na fragmencie treści ogłoszenia przejdziemy do jego pełnej treści.KALENDARZ

074KALENDARZ zawiera zestawienie terminów zamknięcia lub otwarcia zadań, ćwiczeń do wykonania przez uczestników kursu. Można przełączać się między kolejnymi miesiącami klikając na strzałki w jego górnej części.
Najechanie myszką na podświetlony numer dnia powoduje wyświetlenie wszystkich zdarzeń, które w tym dniu będą miały miejsce.
Kliknięcie na nazwie miesiąca powoduje przejście do trybu pełnoekranowego w którym m.in. użytkownik może dodać własny termin w kalendarzu.
Nowy termin może zostać uznany jako chwilowy, jak również można ustalić czas jego trwania w minutach lub podając termin jego zakończenia. Wpisane zadanie może być powtarzane w określonych odstępach czasu.

075AKTUALNY CZAS SERWERA

076Blok, który określa z dokładnością do sekundy, kiedy zamknięte lub otwarte będą składowe w kursach. Jest on potrzebny z uwagi na częste różnice między czasem ustawionym w komputerze (lokalnie) a czasem serwera. NADCHODZĄCE TERMINY

077W bloku tym znajdują się (podobnie jak w KALENDARZU) informacje o zbliżających się terminach otwarcia lub zamknięcia quizów, zadań oraz innych aktywności. Dzięki tej informacji nie powiniśmy "zapomnieć" o wykonaniu określonych zadań.CO SIĘ OSTATNIO DZIAŁO?

078Blok pokazuje wszystkie zmiany, jakie wydarzyły się od ostatniego logowania użytkownika do kursu. Daje informacje zarówno o zmianach w strukturze kursu (dodaniu, aktualizacji lub usunięciu aktywności), jak również o oddanych przez studenta zadaniach i otrzymanych ocenach lub ocenionych składowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RODZAJE ZASOBÓW DOSTĘPNE W KURSIE:

Kurs może zawierać wiele różnorodnych materiałów zarówno w formie czystego tekstu, jak również w postaci graficznej, dźwiękowej oraz w pełni multimedialnej. Większość tego typu elementów dostępna jest w poszczególnych tematach, jako linki. Każdy rodzaj zasobu charakteryzuje odpowiednia ikona widoczna z lewej strony linku.

Kurs może zawierać następujące rodzaje zasobów: 

Ikona

Nazwa zasobu

Opis zasobu

 019

Strona

Strona jest linkiem do dowolnej umieszczonej na platformie przez autora kursu treści w dowolnej postaci, zarówno tekstowej, jak i multimedialnej, może zawierać tabele, grafikę, animacje, dźwięki, itp.

 020

Plik

Plik jest odsyłaczem do pliku umieszczonego przez autora w kursie, zależnie od jego rodzaju typu, mogą pojawić się ikony charakteryzujące konkretny rodzaj pliku

 021

Plik PDF

Plik w formacie PDF (programu Adobe Acrobat) – najpopularniejszy w sieci rodzaj pliku. Do jego odczytu wskazane jest zainstalowanie najnowszej wersji wtyczki – Acrobat Reader (  http://get.adobe.com/reader/)

 022

Plik TXT

Plik w formacie TXT zawierający jedynie czysty tekst, bez formatowania, możliwy do odczytania i zapisania w każdym programie do edycji tekstu (np. Notatnik)

 023

Plik PPT, PPTX

Plik w formacie prezentacji PPT, możliwy do odczytu dla osób posiadających aplikację Power Point (z pakietu Microsoft Office - płatny). Alternatywą jest instalacja darmowego pakietu OpenOffice (  http://www.openoffice.org/pl/) lub LibreOffice (  http://pl.libreoffice.org/).

 024

Plik DOC, DOCX

Plik w formacie prezentacji DOC, możliwy do odczytu dla osób posiadających aplikację Word (z pakietu Microsoft Office - płatny). Alternatywą jest instalacja darmowego pakietu OpenOffice (  http://www.openoffice.org/pl/) lub LibreOffice (  http://pl.libreoffice.org/).

 025

Książka

Zasób książka charakteryzuje się możliwością wyboru "rozdziałów" i "podrozdziałów" widocznych w menu z lewej strony – po kliknięciu na linku książki. Treść każdej strony może być analogiczna jak w przypadku zasobu: Strona.

 026

Folder

Zasób folder pozwala na dostęp do grupy plików dowolnego typu. Zawartość może być pogrupowana w podfoldery (podobnie jaj jest to widoczne w Eksploratorze Windows)

 027

Adres URL

Zasób Adres URL  to link - odwołanie do zewnętrznej strony www. Autor kursu dzięki wykorzystaniu tego typu zasobu daje szybszy dostęp do stron, np. z dodatkowymi informacjami lub ćwiczeniami, czy też np. z filmami.

 028

Wideoplayer

Zasób ten odwołuje się do filmu umieszczonego na uczelnianym serwerze multimediów.

 029

Galeria LightBox

Zasób otwiera zbiór grafik, które można w łatwy sposób przeglądać, naciskając przyciski strzałek.

 030

Plik audio

Plik audio odtwarzany bezpośrednio na platformie.

 031

Plik animacji SWF

Plik zawierający dowolnego typu animację, może również zawierać elementy interakcji z użytkownikiem (przyciski sterowania, pokrętła, elementy przesuwane lub okienka do wpisania wartości liczbowych, czy też tekstowych)

 

 

 RODZAJE AKTYWNOŚCI DOSTĘPNE W KURSIE:

Kurs może zawierać różne typy zadań, które mogą być oceniane przez prowadzącego lub w sposób automatyczny. Każda tego typu aktywność pojawia się w dzienniku ocen. Czas na wykonanie zadań może być ograniczany (zależnie od typu), zarówno czasowo (czas na wykonanie zadania), jak również dokładną datą i godziną otwarcia lub zamknięcia dostępu.

Kurs może zawierać następujące rodzaje aktywności (elementów ocenianych):

Ikona

Nazwa aktywności

Automatyczna ocena

Opis aktywności

 032

Zadanie

NIE

Składowa Zadanie umożliwia odpowiadanie na pytania "otwarte" poprzez wbudowany w platformę edytor lub przesłanie plików utworzonych w dowolnych programach - z reguły jako pliki tekstowe, np. z programu Word

 033

Nagranie NanoGong

NIE

Aktywność ta pozwala na nagranie wypowiedzi z użyciem mikrofonu, dzięki temu możliwe jest w przypadku nauki języków sprawdzenie umiejętności czytania lub wypowiedzi słownych studentów i ich ocena.

 034

Chat

NIE

Składowa umożliwia komunikację on-line w czasie rzeczywistym (działanie podobne do komunikatora Gadu-Gadu). Student może również stosować tzn. emotikony.

 035

Forum

NIE

Forum działa analogicznie jak standardowe fora dyskusyjne w sieci Internet, jedyną różnicą jest możliwość oceniania wypowiedzi oraz ukrycia odpowiedzi innych użytkowników, dopóki samemu nie udzieli się odpowiedzi na posty forum.

 036

Ankieta

n.d.

Jest to zestaw standardowych ankiet przygotowanych na potrzeby kursów zdalnych.

 037

Głosowanie

n.d.

Jest to pojedyncze proste pytanie, po odpowiedzi na które otrzymujemy dane statystyczne, często wykorzystywane w portalach internetowych do prostych ankiet, np. Onet, WP, itp.

 038

Kwestionariusz

NIE

Składowa umożliwia przeprowadzanie złożonych ankiet, również z pytaniami otwartymi. Mogą one być przeprowadzane jako anonimowe, a także imienne.

 039

Quiz

TAK

Aktywność ta jest najczęściej występującą formą przeprowadzania testów, większość typów pytań jest sprawdzana automatycznie na podstawie przygotowanej wcześniej punktacji. Pytania mogą być losowane z kategorii, a ich kolejność może być losowa.

 040

Lekcja

TAK

Składowa ta łączy w sobie elementy przekazywania wiadomości i odpytywania. Na podstawie odpowiedzi na pytanie, które pojawia się w lekcji ustalana jest ścieżka jaką musi przejść student, aby ukończyć lekcję.

 041

JCross

TAK

Jest to krzyżówka, którą należy rozwiązać, aby otrzymać punkty do dziennika ocen. Każda podpowiedź lub błędnie wpisane hasło obniżają ocenę za wykonanie tego zadania.

 042

Wideospotkanie

n.d.

Aktywność używana jest do komunikacji on-line. Można korzystać zarówno z chatu, prezentacji, jak również komunikacji głosowej i wideo.

 043

Słownik

NIE

Aktywność pozwala na tworzenie przez uczestników kursu słownika pojęć, zawierającego dowolne elementy, zarówno tekstowe, jak i graficzne oraz dźwiękowe. Hasła słownika mogą automatycznie być linkowane do treści zawartych w innych składowych. Może być również wymagana akceptacja pojęcia przez prowadzącego, zanim pojawi się w słowniku.

 044

Wiki

NIE

Składowa pozwala na tworzenie przez uczestników kursu treści podobnych do Wikipedii.

 045

Gry

TAK

Zestaw aktywności powiązana ze słownikami pojęć lub pytaniami z quizów. Dostępne są następujące gry: Wisielec, Krzyżówka, Cryptex, Milionerzy, Sudoku, Węże i drabiny, Ukryty obraz oraz Książka z pytaniami.

 046

Baza danych

NIE

Pozwala na tworzenie zestawu wpisów (rekordów) o ustalonej strukturze z możliwością ich przeszukiwania i uzupełniania. Pola w bazie danych mogą być różnych typów: liczby, teksty, grafika, pliki, itp.

 047

Pakiet SCORM

TAK

Moduł pozwala na umieszczenie w kursie pakietów zgodnych ze standardem SCORM/AICC.

 048

Warsztaty

TAK

Składowa pozwala na utworzenie zadania pozwalającego na wieloetapowe ocenianie oraz pracę grupową studentów związaną z przesłanymi plikami. Nauczyciel definiuje kryteria oceny, a studenci na podstawie tych kryteriów oceniają prace innych osób oraz sami oddają prace.