Image1 Image2 Image3 Image4
ikona_stopy_mala

Składowa - Zadanie

 

 

Zadanie jest elementem pozwalającym na przesłanie w formie tekstowo-graficznej (poprzez wbudowany edytor) lub w formie pliku/ów odpowiedzi na zadany temat. 

 

Aby dodać Zadanie należy zalogować się na platformę, wejść do kursu, w którym posiada się uprawnienia do edycji, włączyć tryb edycji (Blok: Ustawienia->Administracja kursem->Włącz tryb edycji):

wlacz tryb edycji

a następnie:

1. Nacisnąć: Dodaj aktywność lub zasób

dodawanie przycisk

2. Wybrać z listy: Aktywności->Zadanie

Dodanie Zadania

3. Nacisnąć przycisk: Dodaj

4.Wypełnić pole obowiązkowe: Nazwa zadania, Opis (treść zadania - opis zawartości pliku lub informacja o tym, co student ma opisać w edytorze on-line)

 Pola obowiazkowe - Zadanie

5. W bloku: Dostępność można ustalić zakres dat w którym możliwe jest przesyłanie rozwiązań.

6. Blok: Rodzaje załączników służy do ustalenia w jakie formie oddawane będzie zadanie. Jeżeli zaznaczymy Tekst on-line, student będzie miał dostępny edytor, w którym może wpisać odpowiedź na zadanie. Natomiast jeżeli chcemy otrzymać plik lub pliki, należy zaznaczyć pole: Przesyłane pliki, a poniżej określić ich ilość i maksymalną wielkość pojedynczego pliku. Możemy także włączyć Komentarz do przesłanego zadania, w którym student np. może wyjaśnić, co znajduje się w poszczególnych plikach, o ile ich nazwa nie jest jednoznaczna.

Rodzaje zalacznikow

7. W bloku: Postać informacji zwrotnej określamy jakie formy komentarza będzie posiadał Prowadzący

8. Blok: Ustawienia przesyłania zadania pozwala na wybór, czy studenci mogą pozostawiać kopie tymczasowe plików, a zakończenie wykonywania zadania muszą potwierdzić (opcja: Wymuś potwierdzanie przesłanego rozwiązania przez studentów (1)). Wybierając opcję: Wymagana akceptacja praw autorskich (2), student będzie zobowiązany do zatwierdzenia, że przesłany plik lub tekst on-line jest jego autorstwa i nie są łamane prawa autorskie.

Pola dodatkowe

9. Jeżeli nauczyciel chce otrzymywać na skrzynkę pocztową informację o tym, że student oddał zadanie, należy w bloku Powiadomienia wybrać Tak w opcji: Poinformuj nauczycieli o przesłanych rozwiązaniach (3)

10. Ostatnim krokiem jest ustalenie maksymalnej punktacji za przesłanie zadania w bloku: Ocena (4) Wystawiona ocena pojawi się w dzienniku ocen.

11. Aby zapisać ustawienia należy nacisnąć w dolnej częsci strony: Zapisz i wróc do kursu lub Zapisz i wyświetl