ikona_stopy_mala

FAQ/Po co blok aktywności?

 

Blok aktywności jest elementem pokazującym (grupującym) rodzaje zasobów/składowych dostępnych w danym kursie. Kliknięcie na nazwie aktywności (w zależności od jej typu) pokazuje tematy w których dana składowa występuje wraz z dodatkowymi informacjami - w przypadku elementów ocenianych np. terminy dostępności oraz uzyskane oceny z danego zadania.

Blok Aktywnosci

Po kliknięciu na nazwie składowej widoczne są tematy w których występuje, terminy oraz oceny (o ile zadanie zostało wykonane) w przypadku Prowadzących widoczna jest ilość podejść do danego zadania.

Aktywnosci - Quiz

Kliknięcie na nazwie składowej spowoduje przejście do danego zadania.