ikona_stopy_mala

FAQ/Po co zegar w kursie?

 

W przypadku składowych dla których podany jest ich czas otwarcia lub zamknięcia istotna jest dokładna informacja o czasie w którym dostęp do zadań będzie rozpoczątyu lub zakończony. Nie zawsze jednak data i godzina w komputerze lokalnym studenta jest identyczna z datą i godziną serwera (a na podstawie tej informacji z serwera składowe są otwierane/zamykane). Aby znać dokładny czas udostępnienia składowej możliwe jest w kursie pokazanie zegara z czasem ustawionym na serwerze. Dzięki tej informacji student będzie dokładnie wiedział kiedy nastąpi otwarcie lub zamknięcie dostępu do zadań.

Aktualny czas serwera

Jeżeli w kursie nie jest widoczny ten blok, można go dodać wykonując następujące czynności:

1. Zalogować się na platformę Moodle

2. Wejść do kursu, w którym ma zostać dodany blok: Aktualny czas serwera

3. Włączyć tryb edycji (o ile nie jest już włączony) - wybierz z bloku Ustawienia->Administracja kursem opcję: Włącz tryb edycji.

Wlacz tryb edycji

4. W prawej części platformy należy odnaleźć element: Dodaj blok, z listy wybrać: Aktualny czas serwera

dodanie bloku - Aktualny czas serwera

5. Dodany blok pojawi się  w dolnej części pod ostatnim istniejącym blokiem, aby go przenieść w inne miejsce należy chwycić za jego nazwę (kursor zmieni kształt) i przeciągnąć w wybrane miejsce.