Image1 Image2 Image3 Image4
ikona_stopy_mala

Jak przesłać plik do zadania?

 

W niektórych zadaniach konieczne jest przesłanie przygotowanych wcześniej plików (np. sprawozdań) lub innych wyników naszej pracy w postaci plików różnego typu. Z reguły rodzaj pliku, jaki należy umieścić na platformie określony jest w treści zadania.

 

Aby przesłać plik na platformę należy:


METODA 1 – Drag and Drop (nie działa w Internet Explorerze!!)


1. Należy wejść do treści zadania i nacisnąć: Dodaj zadanie

083

2. Do widocznego okna: Przesyłane pliki przeciągnąć np. z Pulpitu utworzony wcześniej plik chwytając jego ikonę.

084

3. Nacisnąć przycisk: Zapisz zmiany.

 

METODA 2


1. Należy wejść do treści zadania i nacisnąć: Dodaj zadanie

085

2. Nacisnąć przycisk: Dodaj…

086

3. Wybrać z lewego menu: Prześlij plik (1), po czym nacisnąć przycisk: Wybierz plik (2).

087

4. Otworzy się okno lokalnego przeglądania zawartości dysku na komputerze, gdzie należy odnaleźć plik przygotowany do wysłania. Zaznaczyć go i wybrać: Otwórz.


5. W oknie Wyboru plików nacisnąć: Prześlij ten plik.

088

6. Ostatnim krokiem jest naciśnięcie przycisku: Zapisz zmiany

089