Image1 Image2 Image3 Image4
ikona_stopy_mala

Gdzie znaleźć terminy wykonania zadań i quizów?

 

Terminy wykonania zadań mogą zostać ustawione przez prowadzącego w celu systematycznego przyswajania materiału i możliwości uzyskania pośrednich wyników za poszczególne działy. Niewykonanie zadań w terminie uniemożliwia ich ocenę lub ją obniża, dlatego też dosyć ważne są informacje o zbliżających się okresach otwarcia lub zamknięcia zadań w systemie.

 

Istnieją 2 sposoby sprawdzenia, które aktywności posiadają ustawione terminy ich wykonania.


SPOSÓB 1. Dla wszystkich kursów, w jakich jesteśmy uczestnikami.

Cały przegląd uzyskamy klikając w bloku: Nawigacja->Strona Główna->Moja strona domowa

079


Następnie klikając na wybranej grupie (ikonie) rozwinie się lista terminów.

080


SPOSÓB 2. W konkretnym kursie z podziałem na rodzaje aktywności.


W kursie klikamy w bloku: Aktywności konkretny jej rodzaj, aby zobaczyć w tabeli terminy wykonania.

081

082