Image1 Image2 Image3 Image4
ikona_stopy_mala

Jak rozpocząć pracę z kursem?

 

Po zapisaniu się do kursu można rozpocząć przeglądanie materiałów oraz wykonywanie ćwiczeń, które aktualnie są dostępne. Każdy kurs ma inną zawartość, różne składowe oraz może posiadać różne bloki dodatkowe. Kurs wspomagający nauczanie może posiadać jedynie materiały z treścią merytoryczną, zadania lub tylko quizy, czy też elementy komunikacji (np. chat, forum dyskusyjne, itp.).

 

1. Ogólny schemat kursu przedstawia poniższy rysunek:

018

 

2. Treść merytoryczna kursu zawarta jest w środkowej części ekranu, z reguły podzielona jest na tematy (sekcje). W każdym temacie mogą występować elementy przekazywania wiadomości oraz elementy odpytywania.

 

3Bloki znajdujące się z prawej i lewej strony głównej treści są pomocne podczas pracy z kursem, mogą zawierać takie informacje jak:

 

a. Oceny (dziennik ocen zawierający punktację za wykonane quizy, zadania, lekcje, itp.)

 

b. nadchodzące terminy (informacja o terminach dostępu do quizów, zadań, odbywających się spotkaniach w formie czatu, czy też wideospotkania – o ile takie ograniczenia prowadzący wprowadził do kursu)

 

c.  wiadomości od prowadzącego i innych użytkowników (platforma umożliwia komunikację pomiędzy uczestnikami kursu również w formie asynchronicznej – gdy, użytkownicy nie uczestniczą w tym samym czasie w kursie)

 

d.  dostęp do wybranego rodzaju składowej (np. do wszystkich quizów, czy zasobów)

 

 ikona uwaga

Kurs powinno się wykonywać po kolei zgodnie z tematami, klikając na poszczególnych elementach i czytając polecenia zawarte w sekcjach. Wyniki wykonanych ćwiczeń powinny pojawić się w dzienniku ocen.