ikona_stopy_mala

Składowa - Słownik pojęć

 

Moduł umożliwia utworzenie kilku rodzajów słowników pojęć.

 1. Prosty styl słownika - przypomina klasyczny słownik. Autorzy nie są uwidocznieni a załączniki schowane są za linkami.
 2. Ciągły bez autora - pokazuje terminy jeden po drugim bez żadnych przerw oprócz edycyjnych ikon.
 3. Encyklopedia - taki jak "Ciągły bez autora" ale załączniki oraz autorzy są wyświetlani w tekście.
 4. FAQ - użyteczny przy wyświetlaniu "Często zadawanych pytań". Automatycznie kategoryzuje terminy definiowane i definicje jako pytania i odpowiedzi.
 5. Lista wpisów - pokazuje same terminy bez ich objaśnienia, ani autora i załączników.
 6. Pełny z autorami - pokazuje terminy wraz z danymi autora w sposób podobny do forum. Załączniki schowane sa za linkami.
 7. Pełny bez autorów - format podobny do poprzedniego z tym, że nie zawiera informacji o autorach.

 

Aby dodać słownik pojęć, należy zalogować się na platformę, wejść do kursu w którym posiada się uprawnienia do edycji, włączyć tryb edycji (Blok: Ustawienia->Administracja kursem->Włącz tryb edycji):

wlacz tryb edycji

a następnie:

1. Nacisnąć: Dodaj aktywność lub zasób

dodawanie przycisk

2. Wybrać z listy: Aktywności->Słownik pojęć

dodawanie slownika

3. Nacisnąć przycisk: Dodaj

4.Wypełnić pola obowiązkowe: Nazwa oraz Opis, a także zdecydować ile ma się wyśwetlać pojęć na jednej stronie.

Slownik - Ogolne

5. Nacisnąć w dolnej częsci strony: Zapisz i wróc do kursu lub Zapisz i wyświetl

Dodatkowe opcje:

Tryb subskrypcji:

 1. Subskrypcja opcjonalna (student sam może się zapisać i wypisać z forum)
 2. Wymuś subskrypcję (student nie może się wypisać i będie otrzymywał pocztą e-mail wszystkie nowe posty z forum)
 3. Automatyczna subskrypcja (każdy NOWO zapisujący się do kursu student będzie zapisany do forum, ale może się z niego wypisać)
 4. Subskrypcja wyłaczona (nikt nie będzie mógł zapisać się do forum i otrzymywać wiadomości e-mail)

Ocenianie:

Forum - Ocenianie

 

Każde forum może podlegać ocenie i być wliczane do oceny w Dzienniku ocen. 

Domyślnie oceniać mogą jedynie nauczyciele, ocena końcowa nie może przekroczyć wartości w polu: Skala i będzie wyliczana w sposób wybrany w polu: Typ zestawienia. Dodatkowo można ograniczyć możliwość wystawiania ocen dla postów, które zostały opublikowanie w podanym zakresie dat.

UWAGA!! Aby umożliwić studentom również ocenianie swoich postów, należy:

1. Kliknąć na nazwie forum

2. Wybrać: Ustawienia->Administracja forum->Zezwolenia, a następnie z listy: Zaawansowane nadpisywanie uprawnień -> Student

Forum - Ocena przez studenta

3. Odszukać na liście wiersz: Ocenić wiadomość i ustawić na: Zezwól

Forum - Ocena Uprawnienie

4. Nacisnąć: Zapisz zmiany w dolnej części strony

UWAGA!! 

W przypadku wyboru dostępu do forum: Osobne grupy podczas dodawani postu (aby studenci mieli możliwość odpowiedzi na post) nalezy wybrać grupę - do której post jest kierowany, brak tego wyboru spowoduje, że studenci obejrzą post, ale nie będą mogli na niego odpowiedzieć.

Forum - Osobne grupy