ikona_stopy_mala

Składowa - Forum wiadomości

 

Moduł umożliwia utworzenie kilku rodzajów forum.

  1. Forum pytań i odpowiedzi - forum umożliwia obejrzenie odpowiedzi innych osób dopiero po udzieleniu własnej przez studenta
  2. Forum standarowe do użytku ogólnego - najbardziej przypominające fora internetowe dostepne na stronach www
  3. Każdy wysyła jeden temat dyskusji - każdy uczestnik forum ma uprawnienia do umieszczenia jedynie jednego głownego temat, natomiast może odpowiadać na wiele rozpoczętych już wątków
  4. Pojedyncza prosta dyskusja - istnieje jedynie możliwość odpowiedzi na temat zadany przez Prowadzacego (UWAGA! Nie działa dla ustawienia OSOBNE GRUPY - nie ma możliwości odpowiedzi)
  5. Standardowe forum wyświetlane podobnie jak blogi - różni się jedynie sposobem przejścia do wątku w forum (UWAGA! Nie działa dla ustawienia OSOBNE GRUPY - nie ma możliwości odpowiedzi)

 

Aby dodać forum, należy zalogować się na platformę, wejść do kursu w którym posiada się uprawnienia do edycji, włączyć tryb edycji (Blok: Ustawienia->Administracja kursem->Włącz tryb edycji):

wlacz tryb edycji

a następnie:

1. Nacisnąć: Dodaj aktywność lub zasób

dodawanie przycisk

2. Wybrać z listy: Aktywności->Forum

dodawanie forum

3. Nacisnąć przycisk: Dodaj

4.Wypełnić pola obowiązkowe: Nazwa Forum oraz Wstęp, a także wybrać: Rodzaj forum (rodzaje wstepnie opisane w górnej części pomocy)

Forum - Ogolne

5. Nacisnąć w dolnej częsci strony: Zapisz i wróc do kursu lub Zapisz i wyświetl

Dodatkowe opcje:

Tryb subskrypcji:

  1. Subskrypcja opcjonalna (student sam może się zapisać i wypisać z forum)
  2. Wymuś subskrypcję (student nie może się wypisać i będie otrzymywał pocztą e-mail wszystkie nowe posty z forum)
  3. Automatyczna subskrypcja (każdy NOWO zapisujący się do kursu student będzie zapisany do forum, ale może się z niego wypisać)
  4. Subskrypcja wyłaczona (nikt nie będzie mógł zapisać się do forum i otrzymywać wiadomości e-mail)

Ocenianie:

Forum - Ocenianie

 

Każde forum może podlegać ocenie i być wliczane do oceny w Dzienniku ocen. 

Domyślnie oceniać mogą jedynie nauczyciele, ocena końcowa nie może przekroczyć wartości w polu: Skala i będzie wyliczana w sposób wybrany w polu: Typ zestawienia. Dodatkowo można ograniczyć możliwość wystawiania ocen dla postów, które zostały opublikowanie w podanym zakresie dat.

UWAGA!! Aby umożliwić studentom również ocenianie swoich postów, należy:

1. Kliknąć na nazwie forum

2. Wybrać: Ustawienia->Administracja forum->Zezwolenia, a następnie z listy: Zaawansowane nadpisywanie uprawnień -> Student

Forum - Ocena przez studenta

3. Odszukać na liście wiersz: Ocenić wiadomość i ustawić na: Zezwól

Forum - Ocena Uprawnienie

4. Nacisnąć: Zapisz zmiany w dolnej części strony

UWAGA!! 

W przypadku wyboru dostępu do forum: Osobne grupy podczas dodawani postu (aby studenci mieli możliwość odpowiedzi na post) nalezy wybrać grupę - do której post jest kierowany, brak tego wyboru spowoduje, że studenci obejrzą post, ale nie będą mogli na niego odpowiedzieć.

Forum - Osobne grupy