ikona_stopy_mala

Zasób - Plik

 

Najczęściej wykorzystywany element - pozwalający umieścić pliki w kursie.

 

W aktualnej wersji Moodle możliwe są 2 sposoby na umieszczenie plików w kursie:

  1. metodą "Drag and Drop" (Przeciągnij i upuść) bezpośrednio do okienka kursu.
  2. Poprzez dodanie Zasobu o nazwie: Plik

Przed rozpoczęciem której kolwiek z metod należy włączyć tryb edycji kursu, poprzez wybranie z menu z prawej strony ("zębatka" ) opcji -> "Włącz tryb edycji"

edycja kursu

 

ad.1

Po włączeniu trybu edycji należy przeciągnąć plik, który chcemy umieścić w kursie (np. z Pulpitu) do okna kursu, po puszczeniu plik automatycznie zapisze się w miejscu jego "upuszczenia"

DandD

 

ad.2

Po włączeniu trybu edycji należy wybrać Dodaj aktywność lub zasób w odpowiednim Temacie kursu.

dodawanie przycisk

c. Z listy wybrać ZASÓB->Plik oraz nacisnąć przycisk Dodaj

wybor plik

d. Wypełnić pola: Nazwa (Napis widoczny w kursie po kliknięciu którego otworzy się wybrany plik), Opis (Dodatkowa informacja na temat pliku, ważna w przypadku, gdy chcemy podać dodatkowe informacji dokładniej opisujące zawartość pliku lub sposób jego użycia). 

e. W bloku: Ogólne -> Wybierz plik naciskamy: Dodaj

wybor pliku2

f. W oknie wyboru plików z lewego menu wybieramy: Prześlij plik, a następnie naciskamy: Przeglądaj. Pojawi się okno przeglądania zawartości lokalnej komputera, gdzie odszukujemy plik i klikamy na nim dwa razy (jego nazwa powinna pojawić się w wierszu po przycisku: Wybierz plik.

przeslij plik

g. Wybieramy rodzaj licencji na jakiej udostępniamy plik

licencje

h. naciskamy: Prześlij ten plik.

przeslij ten plik

h. Na samym dole formularza naciskamy: Zapisz i wróć do kursu

i. Po umieszczeniu plku tą metodą otrzymamy następujący efekt:

umieszczenie pliku