ikona czapka mala

Tworzenie grup i zapisywanie do nich studentów

 

Podział na grupy jest przydatny w momencie, gdy w naszym kursie jest kilku prowadzących lub gdy do kursu zapiszemy studentów uczestniczących na zajęcia w różnych terminach, aby łatwiej było przeglądać ich oceny i prace. 

 

Aby utworzyć grupy w kursie należy:

a. Wybrać z bloku: Ustawienia->Użytkownicy->Grupy

grupy

b. Wybrać przycisk: Utwórz grupę

tworzenie grupy

c. Wypełnić pole: Nazwa grupy oraz w przypadku chęci automatycznego zapisywania się studentów do grupy na hasło - Klucz dostępu do kursu

nazwa grupy

 

d. Jeżeli wprowadziliśmy hasło dostępu studenci samodzielnie będą mogli zapisać się do grupy w kursie

(koniecznie należy wykonać polecenia z pkt. 3, 4 i 5 - z odpowiedzią TAK - patrz: Ustalenie i możliwe sposoby udostępnienia kursu)

e. kroki b,c i d powtórzyć dla każdej nowej grupy

 

f. Jeżeli chcemy samodzielnie zapisać studentów do grupy należy najpierw zapisać ich do kursu

(patrz: Dodawanie studentów do kursu zamkniętego)

g.  Następnie wybrać opcję: Dodaj/Edytuj użytkowników

reczne dodawanie do grupy

g. Zaznaczyć osoby na liście z prawej (z CTRL - wybrane osoby lub z SHIFT - grupę od - do) i nacisnąć: Dodaj

wybor userow

 

h. po zakończeniu dodwania na dole strony nacisnąć: Powrót do grup