ikona czapka mala

Usuwanie/Zawieszanie studentów w kursie

 

Istnieją 2 sposoby uniemożliwienia studentom dostępu do kursu:

  1. Zawieszenie - w przypadku, gdy czasowo chcemy ograniczyć dostęp, tak, aby pozostały wszystkie oceny i prace wykonane w kursie
  2. Usunięcie - w przypadku, gdy student zakończył już pracę z kursem

Ad. 1

Aby uniemożliwić czasowo dostęp do kursu istnieje możliwość "zawieszenia" dostępu do kursu, należy:

a. Wybrać z bloku: Ustawienia->Użytkownicy->Zapisani użytkownicy

Zapisani użytkownicy

 

 

b. W kolumnie: Metoda zapisów przejść do edycji w wierszu użytkownika, który zostanie zawieszony.

edycja ustawien user

 

c. Wybrać opcję: Zawieszone(y) i nacisnąć: Zapisz zmiany.

zawieszony

 

Ad. 2

 

UWAGA! Usunięcie z kursu może spowodować również usunięcie ocen i aktywności studenta w kursie!

Istnieje możliwość usuwania pojedynczych użytkowników, jak również wszystkich zapisanych do kursu w danej roli, np. Student.

 

A. Usuwanie pojedynczych użytkowników

Aby usunąć użytkownika z kursu należy:

 

a. Wybrać z bloku: Ustawienia->Użytkownicy->Zapisani użytkownicy

 

Zapisani użytkownicy

b. W kolumnie: Metoda zapisów nacisnąć przycisk X

usuniety

c. po czym potwierdzić wypisanie naciskając: Kontynuuj

potwierdzenie usuniecia

 

B. Usuwanie wszystkich użytkowników z daną rolą w kursie

UWAGA! Tą metodą można usunąć również z kursu Prowadzących!

 

Aby usunąć wszystkich użytkowników z daną rolą z kursu należy:

 

 a. Wybrać z bloku: Ustawienia->Administracja kursem->Reset kursu

reset kursu

 

 

b. W bloku: Role zaznaczyć rolę, z której wszyscy będą wypisani (z reguły rola - Student)

wypisywanie grupy

UWAGA!! Nie należy zaznaczać żadnych innych opcji.

c. na samym dole strony wybrać opcję: Resetuj kurs

 

 

Powyższa pomoc w formacie pliku PDF:

 

pdfUsuwanie/Zawieszanie studentów w kursie