ikona czapka mala

Dodawanie studentów do kursu zamkniętego

 

Po utworzeni zawartości kursu prowadzący może zezwolić na samodzielne zapisywanie się do kursu (również na hasło), a także jeżeli chce może samodzielnie zapisywać studentów do kursu. Zabezpiecza to przed dopisaniem się do kursu niepowołanych osób, które otrzymały hasło dostępowe inną drogą niż od prowadzącego i nie powinny mieć dostępu do treści w nim zawartych.

Aby samodzielnie zapisać studentów do kursu należy:

1. Wybrać z bloku: Ustawienia->Użytkownicy->Zapisani użytkownicy

Zapisani użytkownicy

 

 

2. Nacisnąć przycisk z prawej strony: Zapisz użytkowników

3. W polu: Przypisz role (1) wybrać jaką rolę będzie przyznana (z reguły dodajemy do roli: Student)

zapisy student

 

4. W polu wyszukiwania (2) wpisujemy fragment nazwiska (lub całe) szukanej osoby i naciskamy ENTER. W oknie powyżej pojawią się jedynie wyszukane osoby.

5. Klikamy: Zapisz przy nazwisku wybranej osoby.

zapisanie studenta

6. Czynność 4-5 powtarzamy do momentu zakończenia zapisywania wszystkich studentów.

7. Naciskamy: Zakończ zapisy użytkowników.

Przypisywanie studentów do grup opisane jest w innym pliku pomocy.

 

Zasob - Strona

 

Powyższa pomoc w formacie pliku PDF:

pdfDodawanie studentów do kursu zamkniętego