ikona_stopy_mala

Zasób - Adres URL

 

Rodzaj zasobu pozwalający na umieszczenie linku do dowolnej zewnętrznej strony www. Możliwe jest odwołanie się również do dowolnej podstrony lub zakładki (kotwicy) umieszczonej na tej stronie.

Aby utworzyć etykietę należy:

1. Zalogować się na platformę Moodle

2. Wejść do kursu, w którym ma zostać utworzyny link do strony www.

3. W temacie (bloku), do którego chcesz dodać link, wybierz przycisk Dodaj aktywność lub zasób.

Dodaj aktywnosc lub zasob

Uwaga!!!
Jeśli nie widzisz przycisku Dodaj aktywność lub zasób, wybierz z bloku Ustawienia->Administracja kursem opcję: Włącz tryb edycji.

Wlacz tryb edycji

4. Po wybraniu przycisku Dodaj aktywność lub zasób otworzy się osobne okno, w którym należy wybrać z listy pozycję: ZASOBY-> Adres URL oraz potwierdzić przyciskiem Dodaj.

Adres URL

3. W nowym oknie wypełnij obowiązkowe pola (oznaczone kolorem czerwonym i gwiazdką):

Nazwa - tekst widoczny na stronie głównej kursu jako odsyłacz do zawartości wpisanej w elemencie Zawartość strony.
Opis - jest widoczny po wybraniu w bloku Aktywności danego typu zasobu.
Zewnętrzny adres URL - określa adres w sieci www, do którego tworzymy odwołanie.

Dodawanie-AdresURL

4. Zatwierdź przyciskiem Zapisz i wróć do kursu. Dodany link będzie widoczny na stronie kursu.

pdfZasób - Adres URL

Instrukcja skrócona wstawiania zasobu - AdresURL:

  1. Zaloguj się do odpowiedniej platformy na której będzie tworzony kurs
  2. Naciśnij - Dodaj aktywność lub zasób
  3. Wybierz: ZASOBY->Adres URL
  4. Wypełnij pola: Nazwa, Opis, AdresURL (można skopiowac z paska adresu przeglądarki)