ikona_stopy_mala

Zasób - Etykieta

 

Element opisu widoczny bezpośrednio na głównej stronie kursu. Wykorzystywany do krótkich opisów lub przedstawienia krótkich poleceń uczestnikom kursu. Opisy mogą być formatowanie pod względem kolorystyki, wielkości, mogą zawierać grafikę oraz elementy multimediów.(Opisy nie stanowią aktywności sensu stricto - są to graficzne interfejsy, które umożliwiają wstawienie tekstu i grafiki pomiędzy inne aktywności na stronie kursu).

Aby utworzyć etykietę należy:

1. Zalogować się na platformę Moodle

2. Wejść do kursu, w którym ma został utworzona etykieta

3. W temacie (bloku), do którego chcesz dodać etykietę (opis), wybierz przycisk Dodaj aktywność lub zasób.

Dodaj aktywnosc lub zasob

Uwaga!!!
Jeśli nie widzisz przycisku Dodaj aktywność lub zasób, wybierz z bloku Ustawienia->Administracja kursem opcję: Włącz tryb edycji.

Wlacz tryb edycji

4. Po wybraniu przycisku Dodaj aktywność lub zasób otworzy się osobne okno, w którym należy wybrać z listy pozycję: ZASOBY-> Etykieta oraz potwierdzić przyciskiem Dodaj.

Dodaj - Etykieta

5. W obowiązkowym polu edycji etykiety (oznaczone kolorem czerwonym i gwiazdką) umieść sformatowany tekst, który będzie widoczny jako etykieta (opis).

 

Etykieta tekstowapdfZasób - Wstaw etykietę

Instrukcja skrócona wstawiania zasobu - etykieta:

  1. Zaloguj się do odpowiedniej platformy na której będzie tworzony kurs
  2. Naciśnij - Dodaj aktywność lub zasób
  3. Wybierz: ZASOBY->Etykieta
  4. Wypełnij pole: Etykieta tekstowa zawartością, która ma być widoczna w oknie kursu